Izziņu izsniegšana par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
Izvēlētā organizācija: Varakļānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldībai ir pirmpirkuma tiesības, ja tās administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju veikšanai. Persona, kura pērk vai pārdod nekustamo īpašumu Varakļānu novada administratīvajā teritorijā, iesniedz Varakļānu novada pašvaldībā darījuma aktu vai tā norakstu (uzrādot oriģinālu). Pašvaldība izvērtē, vai nekustamais īpašums ir nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju veikšanai, un izsniedz iesniedzējam izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības vai Varakļānu novada domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Varakļānu novada domes Saistošie noteikumi
(Varakļānu novada dome; noteikumi; 10; 01.11.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Varakļānu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.10.2019