Krīzes centra pakalpojumu nodrošināšana (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Krīzes centra pakalpojums nodrošina profesionālu psihosociālu palīdzību, kā arī īslaicīgu diennakts izmitināšanu krīzes situācijās.

Krīzes centra pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras nonākušas krīzes situācijās.

Krīzes centra pakalpojumu var saņemt, pamatojoties uz Sociālo lietu pārvaldes izsniegtu nosūtījumu. Gadījumos, ja persona vēršas vai policija to nogādā pakalpojuma sniedzēja iestādē, tā vienas darba dienas laikā sniedz rakstisku informāciju Sociālo lietu pārvaldei par krīzes centra pakalpojuma nodrošināšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē Sociālo lietu pārvaldē vai iesniedz e-iesniegumu, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes e-adrese
Klātiene
Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos
Sociālo lietu pārvaldes Sociālā darba nodaļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc pieteikuma izvērtēšanas pakalpojuma pieprasītājs saņem  nosūtījumu psihologa apmeklējumam un, ja nepieciešams, arī īslaicīgu diennakts izmitināšanu krīzes situācijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nodibinājums "Centrs Valdardze"
Adrese: Raiņa iela 9F, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki