Psihologa pakalpojuma nodrošināšana (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Psihologa pakalpojums nodrošina individuālas psihologa konsultācijas personām, kuras nonākušas krīzes situācijās vai kurām sociālā darba speciālists noteicis psihologa pakalpojuma nepieciešamību saskaņā ar personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Līdz 30 dienām; termiņu nosaka speciālisti.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients vēršas personīgi pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē, lai saņemtu nosūtījumu (vai atzinumu) psihologa pakalpojuma saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos
Sociālo lietu pārvaldes Sociālā darba nodaļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Psihologa pakalpojumu sniedz Sociālo lietu pārvalde saskaņā ar tās struktūrvienību sociālā darba speciālistu izsniegtu nosūtījumu (vai atzinumu) psihologa pakalpojuma saņemšanai vai cits pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar pašvaldību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus