Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana (Smiltenes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki vai bērna vecāku pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Reģistrēt bērna dzimšanas faktu var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. Pie dzimšanas reģistrācijas klātienē  ierodas viens vai abi bērna vecāki.

Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet bērna dzimšanas dokumentos vecāki vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, klātienē dzimtsarakstu nodaļā ierodas -  abi vecāki vai arī bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs.

Jāiesniedz: Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņas par bērna piedzimšanu iesniegšana.
Papildus jāuzrāda vecāku personu apliecinošie dokumenti (oriģināli), vecāku laulības apliecība – oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707572
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic dzimšanas fakta reģistrāciju un dzimšanas apliecības izsniegšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707572
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki