Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana (Smiltenes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki vai bērna vecāku pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā.
Atgādinājums
Par bērna piedzimšanu 1 mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai.
Brīdinājums
Iespējams naudas sods saskaņā ar LR Administratīvo pārkāpumu kodeksa 203.pantu.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Smiltenes novada dome
Kontaktinformācija: Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.03.2019