Vārda, uzvārda ieraksta maiņa (Smiltenes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome
Īss apraksts:
Persona var mainīt vārdu/uzvāru, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas” likumā, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
Dzimtsarakstu nodaļa izskata iesniegumu un sagatavoto lietu nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kas mēneša laikā dod lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību vai atsaka to darīt.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
2. iesniegums (raksta uz vietas dzimtsarakstu nodaļā, norādot vārda un/vai uzvārda maiņas iemeslu) – jāiesniedz oriģināls;
3. Nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida piekrišanu vārda un/vai uzvārda maiņai – jāiesniedz oriģināls;
4. Fotogrāfiju (4,5 x 3,5 cm);
5. Kvīts par valsts nodevas nomaksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707572
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmums tiek nosūtīts gan pieteicējam ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi, gan Dzimtsarakstu nodaļai, kura mēneša laikā veic papildinājums/izmaiņas attiecīgajos reģistros.

Personai 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas datuma par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) jāapmaina nederīgu personu apliecinošu dokumentu pret jaunu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707572
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki