Vārda, uzvārda ieraksta maiņa (Smiltenes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome
Īss apraksts:
Persona var mainīt vārdu/uzvāru, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas” likumā, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
Dzimtsarakstu nodaļa izskata iesniegumu un sagatavoto lietu nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kas mēneša laikā dod lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību vai atsaka to darīt.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmumu par atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 0; 01.09.1992)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 197; 14.12.2012)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 18.09.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Smiltenes novada dome
Kontaktinformācija: Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 11.03.2019