Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana (Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas, kurām nepieciešams saņemt atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību, izziņu vai datorizdruku no civilstāvokļa aktu reģistriem, var tās saņemt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu. Saņemot persona uzrāda personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvaru).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2. pilnvarotām personām – pilnvara- jāuzrāda oriģināls;
3. iesniegums atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības saņemšanai vai izziņas vai datorizdruka no civilstāvokļa aktu reģistriem saņemšanai;
4. dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa, Ape
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64707572
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļa pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda arhīva grāmatas, ja nepieciešams, sastāda atzinumu, izdara izmaiņas attiecīgajā civilstāvokļa aktu reģistrā un izsniedz jaunu apliecību. Ārvalstīs reģistrētos civilstāvokļa reģistru ierakstus atjauno uz tiesas sprieduma pamata.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa, Ape
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki