Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana (Smiltenes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada dome
Īss apraksts:
Personas, kurām nepieciešams saņemt atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību, izziņu vai datorizdruku no civilstāvokļa aktu reģistriem, var tās saņemt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu. Saņemot persona uzrāda personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvaru).
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā glabājas  - Bilskas, Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes pagastu un Smiltenes pilsētas Dzimtsarakstu nodaļu civilstāvokļa aktu reģistri no 1994. gada.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2. pilnvarotām personām – pilnvara- jāuzrāda oriģināls;
3. iesniegums atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības saņemšanai vai izziņas vai datorizdruka no civilstāvokļa aktu reģistriem saņemšanai;
4. dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707572
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļa pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda arhīva grāmatas, ja nepieciešams, sastāda atzinumu, izdara izmaiņas attiecīgajā civilstāvokļa aktu reģistrā un izsniedz jaunu apliecību. Ārvalstīs reģistrētos civilstāvokļa reģistru ierakstus atjauno uz tiesas sprieduma pamata.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis: 64707572
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki