Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana (Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas, kurām nepieciešams saņemt atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību, izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kas attiecīgajā iestādē glabājas papīra formā (kopiju);  Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta datorizdruku. Var  saņemt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-adresi, e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv, attiecīgu iesniegumu. Saņemot persona uzrāda personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvara).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska persona pieprasa atkārtotos dokumentus pati par sevi vai tos pieprasa tās pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvarojumu latviešu valodā. Dokumentiem, kas izdoti trešajās valstīs jābūt apliecinātiem ar apostille. Ja tiek pieprasīti dokumenti par citu personu ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina savstarpējo radniecību vai pierāda tiesisko ieinteresētību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 0; 01.09.1992)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 197; 14.12.2012)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 18.09.2013)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 1; 01.02.2004)
Pašvaldību likums
(Saeima; likumi; 215; 01.01.2023)
Uzziņas par pakalpojumu
Smiltenes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 10.08.2023