Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana (Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas, kurām nepieciešams saņemt atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību, izziņu vai datorizdruku no civilstāvokļa aktu reģistriem, var tās saņemt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu. Saņemot persona uzrāda personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvaru).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 0; 01.09.1992)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 197; 14.12.2012)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 18.09.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Smiltenes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.08.2022