Miršanas fakta reģistrācija (Smiltenes novada Dzimtsaraksu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Par personas miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz izsniedz miršanas apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešami šādi dokumenti:
1. Ārstniecības iestādes apliecība par nāves iestāšanos - jāiesniedz oriģināls;
2. Pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
3. Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu vai reabilitācijas iestāžu paziņojums par represētās personas nāvi apliecināts noraksts - jāiesniedz oriģināls;
4. Mirušās personas personu apliecinošs dokuments (ja ir pieejami) – jāiesniedz oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa, Ape
Pasts Korespondence
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 64707572
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa, Ape