Miršanas fakta reģistrācija (Smiltenes novada Dzimtsaraksu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Par personas miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz izsniedz miršanas apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Par konstatēto miršanas faktu jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darbdienu  laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.
Brīdinājums
Iespējams naudas sods saskaņā ar LR Administratīvo pārkāpumu kodeksa 203. pantu.
Normatīvie akti
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 0; 01.09.1992)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 197; 14.12.2012)
Uzziņas par pakalpojumu
Smiltenes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 15.07.2022