Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā
Izvēlētā teritorija: Apes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: APES NOVADA DOME
Nosaukums pašvaldībā: Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā (APES NOVADA DOME)
Īss apraksts:
Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās.
Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Apes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai rindā klātienē, bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu
apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un nepieciešamības gadījumā – bāriņtiesas
lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Ja pieteikumu iesniedz pilnvarota persona, tad uzrāda
pilnvaru
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apes pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”
Adrese: Pasta iela 25, Ape, Apes nov., LV-4337
Tālrunis: +371 27807791
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Līdz vietas piešķiršanai Izglītības iestādē bērna likumīgajam pārstāvim ir tiesības mainīt
pieteikumā norādīto informāciju par vēlamo uzņemšanas laiku, kad bērnam nepieciešama vieta
pirmsskolas izglītības programmas apguvei, saglabājot pieteikuma pirmreizējās reģistrācijas
datumu, kā arī atsaukt pieteikumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu personīgi vai
elektroniski. Ar šāda iesnieguma saņemšanu Vadītājs veic ierakstu Reģistrā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apes pirmsskolas izglītības iestāde „Vāverīte”
Adrese: Pasta iela 25, Ape, Apes nov., LV-4337
Tālrunis: +371 27807791
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki