Valsts kompensācija cietušajām personām
Izvēlētā organizācija: Juridiskās palīdzības administrācija
Īss apraksts:
Valsts kompensāciju ir tiesības saņemt personai, kura atzīta par cietušo kriminālprocesā, ja tīša noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve,  cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
44
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz aizpildīta valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa, kurai jāpievieno attiecīgi dokumenti: - procesa virzītāja izziņa, ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums; - spēkā stājies galīgais procesa virzītāja nolēmums, ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ. Ja tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā cietušajam kriminālprocesuālajā vai civilprocesuālajā kārtībā noteiktais atlīdzinājums par noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu nav izpildīts vai izpildīts nepilnīgi, procesa virzītāja galīgajam nolēmumam pievieno izpildu dokumenta kopiju.
Valsts kompensācijas pieprasījumu iesniedz trīs gadu laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt.
Valsts kompensāciju izmaksā mēneša laikā pēc dienas, kad pieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksāšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Juridiskās palīdzības administrācijas E-adrese
Pasts Pasts
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskās palīdzības administrācija, adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Juridiskās palīdzības administrācijas E-adrese
Pasts Pasts
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Juridiskās palīdzības administrācija, adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050