Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izvēlētā teritorija: Gulbenes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana (Gulbenes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Lēmumu par atsavināšanu pieņem 30 dienu laikā
Izvēlētā teritorija: Gulbenes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumus pieprasāms klātienē iesniedzot sekojošus dokumentus:
1. Iesniegums par dzīvokļa atsavināšanu;
2. Personu apliecinoša dokumenta kopija;
3. Dzīvokļa īrnieku un ģimenes locekļu vienošanās;
4. Izziņa par īres un komunālo maksājumu parādu neesamību;
5. Dzīvojamās telpas īres līgums (kopija)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-ADRESE
Klātiene
Beļavas pagasta pārvalde
Daukstu pagasta pārvalde
Druvienas pagasta pārvalde
Galgauskas pagasta pārvalde
Gulbenes novada pašvaldība
Parādīt visus...
E-pasts dome@gulbene.lv
Pasts Gulbenes novada pašvaldība
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Iestādes darbinieks veic dokumentu pārbaudi un novirza tālākai izskatīšanai:
1. Domes sēdē tiek pieņemts lēmums par dzīvokļa atsavināšanu;
2. Veic dzīvokļa īpašuma tiesību sakārtošanu;
3. Veic dzīvokļa īpašuma novērtēšanu;
4. Rakstiski vienojas ar pircēju par samaksas termiņu;
5. Noslēdz pirkuma līgumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona, kas ierosinājusi dzīvokļa atsavināšanu saņem pirkuma līgumu un Nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada pašvaldība
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64497710
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki