Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izvēlētā teritorija: Gulbenes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana (Gulbenes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Lēmumu par atsavināšanu pieņem 30 dienu laikā
Izvēlētā teritorija: Gulbenes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Brīdinājums
Atsavināšanu aptur, ja ir īres vai nodokļu parāds
Normatīvie akti
Likums "Par pašvaldībām"
(Saeima; likumi; 0; 09.06.1994)
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums
(Saeima; likumi; 0; 03.12.2002)
Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta
(Ministru kabinets; noteikumi; 109; 16.02.2011)
Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta
(Ministru kabinets; noteikumi; 109; 16.02.2011)
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums
(Saeima; likumi; 0; 03.12.2002)
Uzziņas par pakalpojumu
Gulbenes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 21.06.2022