Viesģimenes statusa iegūšana
Izvēlētā teritorija: Mazsalacas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mazsalacas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Viesģimene (Mazsalacas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Viesģimenes statusa iegūšana. Atteikšanās no viesģimenes statusa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā
Izvēlētā teritorija: Mazsalacas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Viesģimenes statusa piešķiršanai laulātie (persona) Bāriņtiesai iesniedz iesniegumu, kurš  rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru, ar motivētu lūgumu piešķirt viesģimenes statusu.

Bāriņtiesa izvērtē iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai:
- izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par viesģimeni,
- izvērtē savstarpējās attiecības ģimenē un spējas aprūpēt bērnu,
- pārbauda un izvērtē laulāto (personas) sadzīves un materiālos apstākļus,
- pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par laulāto (personas) veselības stāvokli,
- nosūta laulātos (personu) pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai,
- pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem (personu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mazsalacas novada bāriņtiesa
Adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis: 25616064
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Mazsalacas novada bāriņtiesa - Pasts
Adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Bāriņtiesa, izvērtējot iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusam, pieņem lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu laulātajiem (personai) vai atteikumu piešķirt viesģimenes statusu laulātajiem (personai).

Bāriņtiesa lemj par viesģimenes statusa izbeigšanu, ja viesģimene atsakās no viesģimenes pienākumu pildīšanas, vai par viesģimenes statusa atņemšanu, ja Bāriņtiesa konstatē, ka viesģimene nepilda viesģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus