Pašvaldības atbalsta saņemšana audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts audžuģimenei (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu:  1) apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. 2) bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Audžuģimene
Termiņš:
Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 15.datumam.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pašvaldības palīdzības audžuģimenei piešķiršanas pamats ir pašvaldības un audžuģimenes līgums, kuru paraksta pašvaldības priekšsēdētājs un viens no audžuģimenes locekļiem. Līgumu sagatavo Naukšēnu novada Bāriņtiesa, pamatojoties uz Naukšēnu novada Bāriņtiesas lēmuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.
Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 15.datumam. Pabalstu izmaksā personai, kura ir parakstījusi līgumu ar pašvaldību, pārskaitot to uz personas bankas kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus