Pašvaldības atbalsta saņemšana audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts audžuģimenei (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pierasīt pabalstu:  1) apģērba un mīkstā inventāra igādei. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. 2) bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Audžuģimene
Termiņš:
Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 15.datumam.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam
(Ministru kabinets; noteikumi; 37; 18.01.2013)
Par Naukšēnu novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm
(Naukšēnu novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 2; 29.03.2018)
Audžuģimenes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 354; 01.07.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Naukšēnu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: „Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 06.02.2020