Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā
Izvēlētā teritorija: Mazsalacas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mazsalacas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā (Mazsalacas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
• Bērna uzvārda, vārda vai tautības ieraksts, ja vecāki nevar vienoties.
• Domstarpību izšķiršana starp vecākiem bērna aizgādības jautājumos, izņemot par bērna dzīvesvietas noteikšanu, saskarsmes kārtību un aizgādības tiesībām (atsevišķas aizgādības nodibināšana vai aizgādības tiesību atņemšanu).
• Bērna un vecāku/aizbildņa domstarpību izšķiršana.
• Aizbildņa un vecāku domstarpību izšķiršana
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā
Izvēlētā teritorija: Mazsalacas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāvēršas Mazsalacas novada bāriņtiesā ar:

Personu apliecinošu dokumentu (uzrāda oriģinālu), iesniegumu ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu, iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamajām un iesniegumā norādītajām informācijas apliecinošu dokumentu kopijām (uzrādot oriģinālu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mazsalacas novada bāriņtiesa
Adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis: 25616064
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Lēmumu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mazsalacas novada bāriņtiesa
Adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis: 25616064
Fakss:
Cita kontaktinformācija: