Grozījumu izdarīšana Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā par adreses un/vai darbības veida maiņu operatoram, kas nodarbojas ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā reģistrēta persona, kas nodarbojas ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu, iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par nepieciešamību veikt grozījumus reģistrā, ja ir mainījusies šāda informācija:
• faktiskās darbības adrese;
• darbības veids.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā un nodarbojas ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - mēneša laikā pēc izmaiņu rašanās
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Informācija par publisko reģistru
Profesionālo operatoru oficiālais reģistrs
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3