Grozījumu izdarīšana Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā par adreses un/vai darbības veida maiņu operatoram, kas nodarbojas ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā reģistrēta persona, kas nodarbojas ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu, iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par nepieciešamību veikt grozījumus reģistrā, ja ir mainījusies šāda informācija:
• faktiskās darbības adrese;
• darbības veids.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā un nodarbojas ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - mēneša laikā pēc izmaiņu rašanās
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram viena mēneša laikā no paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.11.2021