Pašvaldības pabalsta saņemšana par bērna piedzimšanu
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Materiālais atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu var saņemt viens no jaundzimušā vecākiem
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu materiālo atbalstu, vienam no vecākiem jāgriežas Sociālā dienestā ar iesniegumu un jaundzimušā dzimšanas apliecības kopiju.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc Sociālā dienesta atzinuma materiālo atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā var izsniegt mīkstā inventāra veidā, dāvanu kartes veidā vai izmaksāt naudā, pārskaitot uz pakalpojuma saņēmēja norādīto kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests - Ķoņi
Sociālais dienests - Naukšēni