Pašvaldības pabalsta saņemšana par bērna piedzimšanu
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Materiālais atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu var saņemt viens no jaundzimušā vecākiem
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Naukšēnu novada domē („Pagasta namā” Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244).
Naukšēnu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā (Baložu ielā 13a,Valmierā, LV-4201) likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Atbalsts jāpieprasa divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.
Normatīvie akti
Par materiālo atbalstu Naukšēnu novada iedzīvotājiem
(Naukšēnu novada dome; saistošie noteikumi; 16; 29.03.2019)
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 09.06.1994)
Uzziņas par pakalpojumu
Naukšēnu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: „Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 16.04.2020