Atļauja koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācijas veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai ierobežotu karantīnas organismu izplatīšanās risku, no neapstrādātas koksnes ražotam iepakojamam materiālam jāveic fitosanitārie pasākumi – termiskā apstrāde un marķēšana. To drīkst veikt persona, kas termiskās apstrādes procesu sertificējusi sertifikācijas institūcijā.
Koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesu drīkst sertificēt sertifikācijas institūcija, kas saņēmusi attiecīgu atļauju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona:
• kas ir akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” saskaņā ar normatīvajiem aktiem
• kurai ir izstrādātas pārbaužu un uzraudzības procedūru vadlīnijas
• kurai ir izstrādātas koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes instrukcijas vadlīnijas
• kuras rīcībā ir atbilstošs personāls un tehniskais aprīkojums, lai veiktu šādas pārbaudes un uzraudzības procedūras: tehnoloģisko iekārtu un ierīču pārbaudi; mērīšanas līdzekļu pārbaudi; termiskās apstrādes tehnoloģijas procesa pārbaudi; telpu pārbaudi; dokumentācijas pārbaudi; darbinieku kvalifikācijas pārbaudi
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums sertifikācijas atļaujas saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1