Mēslošanas līdzekļa un substrāta analīze laboratorijā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorija:
• veic organisko mēslošanas līdzekļu un substrātu analīzes, iespējams noteikt:
- reakciju (pH);
- organisko vielu saturu;
- kopējo slāpekli (N);
- amonija slāpekli (NH4);
- kopējo kāliju (K2O);
- fosforu (P2O5);
• izsniedz klientam testēšanas pārskatu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 15 darbdienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
TEHNISKU IEMESLU DĒĻ LABORATORIJA ŠOBRĪD NEVEIC MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻU UN SUBSTRĀTU ANALĪZI. ATVAINOJAMIES PAR SAGĀDĀTAJĀM NEĒRTĪBĀM!

Klātiene
• Klients ņem mēslošanas līdzekļa vai substrāta paraugu un nogādā to Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā

Parauga ņemšanas prasības:
• Ņem 5 līdz 10 paraugus no dažādām vietām, bet ne no virskārtas. Atsevišķajos punktos paņemtos paraugus ievieto spainī, rūpīgi samaisa un no samaisītā parauga paņem vienu vidējo paraugu. Šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem (piemēram, vircai, digestātam u. c.) testēšanai nepieciešami apmēram 3 litri, cietajiem mēslošanas līdzekļiem – apmēram 2 kg.
• Ja ņem šķidros mēslošanas līdzekļus, tos pirms paraugu ņemšanas samaisa visā tilpumā (visu krātuvi vai cisternu).
• Ja mēslošanas līdzekli paredzēts izkliedēt uz lauka, paraugu ņem pirms izkliedes.
• Atkarībā no laikapstākļiem un gaisa temperatūras pēc parauga ņemšanas var būt nepieciešams to uzglabāt aukstumā.

Sīkāka informācija pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē: https://www.vaad.gov.lv/lv/augsnes-meslosanas-lidzeklu-un-substratu-laboratoriska-testesana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Agroķīmijas laboratorija
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67553539
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 31.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pasts
• Klients saņem testēšanas pārskatu uz norādīto e-pasta adresi

Pasts
• Klients saņem testēšanas pārskatu uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā un saņem testēšanas pārskatu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Agroķīmijas laboratorija
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67553539
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki