Piekļuves tiesību Meža valsts reģistram piešķiršana
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Piekļuves tiesības Meža valsts reģistram piešķir pamatojoties uz noslēgtu vienošanos ar Valsts meža dienestu. Piekļuves tiesības meža īpašniekam tiešsaistē dod iespēju iesniegt iesniegumu koku ciršanai, paziņojumu par koku ciršanu vai pārskatu par veiktu saimniecisko darbību, kā arī iegūt dažādas atskaites par meža īpašumu.  Papildus, ja lietošanas tiesības ir piešķirtas  informācijas sistēmas līmenī - iespējams iesniegt meža inventarizācijas datus reģistrēšanai Meža valsts reģistrā.  Piekļuves tiesības medību tiesību lietotājam dod iespēju iesniegt reģistrēšanai medību iecirknī ar meža īpašniekiem noslēgtos medību līgumus, apskatīt aktuālu informāciju par medību iecirkni un lejupielādēt tā kartogrāfisko informāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs, tā pilnvarota persona, medību tiesību lietotājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 393; 30.06.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.10.2021