Aktuālu meža inventarizācijas datu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža valsts reģistrā, ko uztur Valsts meža dienests, ir reģistrēti meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegtie meža inventarizācijas dati. Meža inventarizācijas dati tiek aktualizēti pēc  veiktās saimnieciskās darbības reģistrācijas Meža valsts reģistrā un ikgadējās datu aktualizācijas.  Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var saņemt Meža valsts reģistrā reģistrēto aktuālo meža inventarizācijas datu informāciju: teksta datus (dbf fails) un kartogrāfiskos datus (shp fails).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus;

• E-pasts - iesniedzējs nosūta elektroniski parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības vai Valsts meža dienesta oficiālo elektroniskā pasta adresi.

Nepieciešamie dokumenti: iesniegums, kurā norādīts īpašuma kadastra numurs vai zemes vienības kadastra apzīmējums, kam nepieciešams sagatavot aktuālos meža inventarizācijas datus.

Pakalpojums ir bezmaksas, ja kalendārā gada ietvaros tiek pieprasīts pirmreizēji. Ja kalendārā gada laikā pakalpojums tiek pieprasīts atkārtoti - tiek piemērota normatīvajos aktos noteiktā samaksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Datu sagatavošana
Tiek sagatavoti meža inventarizācijas dati no Meža valsts reģistra.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Datu izsniegšana
Datus izsniedz klātienē vai elektroniskā veidā norādītajā e-pastā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...