Konsultāciju sniegšana par pētījumu sagatavošanu par pilsētvides kvalitāti
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" sniedz konsultācijas par trīs pētniecības aktivitāšu veidiem:
   1) pilsētbūvniecības un arhitektūras teorētiskus darbus, kuru mērķis ir skaidrot terminus un metodoloģiju ar kuriem var kompetenti apspriest pilsētbūvnieciskas attīstības kvalitāti mutiskajā un rakstiskajā latviešu valodā;
   2) pilsētvides kvalitātes empīrisko pētniecību, kuras mērķis ir veidot datu kopas un izvirzīt uz tiem balstītos secinājumus;
   3) pētnieciskās projektēšanas studijas, kuru mērķis ir rādīt pilsētbūvnieciskās attīstības priekšlikumus un pētīt to variantu kvalitāti.
Pakalpojuma mērķis ir veicināt uz pētījumiem balstītu projektu izstrādi Rīgas arhitektūras, pilsētvides dizaina, plānošanas un urbānisma jomās.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klienta pieteikšanās uz klātienes konsultāciju var notikt, to iepriekš piesakot pa telefonu vai nosūtot rakstisku konsultācijas pieprasījumu uz Rīgas pilsētas arhitekta biroja centrālo e-pastu vai pasta adresi, īsumā izklāstot jautājumu/problēmu, par kuru klients vēlas saņemt konsultāciju. Biroja pārstāvis telefoniski un/vai elektroniski sazinās ar klientu ne ilgāk kā 48 stundu laikā kopš pieprasījuma saņemšanas un vienojas ar klientu par tikšanās laiku. Konsultācija tiek sniegta mutiskā formā klātienes tikšanās laikā vai sagatavojot prasīto informāciju atbildes nosūtīšanai uz klienta norādīto elektroniskā pasta vai pasta korespondences adresi. Atkarībā no jautājuma rakstura un iesaistīto pušu skaita konsultāciju sniegšanai var tikt organizētas vairākas tikšanās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts rpab@riga.lv
Pasts Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Adrese: Dzirnavu iela 60A - 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67026721
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu (konsultāciju) sniedz tiekoties ar pakalpojuma pieprasītāju klātienē vai sniedzot rakstisku atbildi uz pakalpojuma pieprasītāja norādīto e-pasta vai korespondences adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Adrese: Dzirnavu iela 60A - 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026721
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki