Augsnes agroķīmiskā analīze laboratorijā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorija:
• veic augsnes agroķīmiskās analīzes (iespējams noteikt reakciju (pH), organisko vielu saturu, kustīgo fosforu (P2O5) un kāliju (K2O), apmaiņas magniju (Mg) un kalciju (Ca), kustīgo sēru (S-SO4), boru (B), varu (Cu), mangānu (Mn), cinku (Zn) u. c.);
• izsniedz klientam testēšanas pārskatu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 15 darbdienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Klients ņem augsnes paraugu un nogādā to Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā

Parauga ņemšanas prasības:
• Vienu paraugu var ņemt no platības, kas nav lielāka par 6 ha. Katra platība veido vienu paraugu ņemšanas laukumu.
• Katru paraugu ņem, ejot pa laukuma garāko diagonāli un veicot 15-20 zondējumus vai rakumus ar lāpstu 20 cm dziļumā. Atsevišķos zondējumos vai rakumos paņemto augsni ievieto spainī, rūpīgi samaisa.
• No samaisītās augsnes paņem vienu vidējo augsnes paraugu (apmēram 0,5 līdz 1 kg), ko ievieto tīrā traukā (piemēram, plastmasas spainī vai auduma maisiņā). Ja ņem vairākus paraugus, katru paraugu skaidri identificē.
• Paraugus ņem no viendabīgas augsnes, vienā paraugā nedrīkst apvienot augsni ar atšķirīgu granulometrisko sastāvu (piemēram, smilts un māls), ar dažādu organisko vielu saturu vai no dažādiem augsnes tipiem (piemēram, velēnu karbonātu un podzolētas augsnes).
• Paraugu nedrīkst ņemt nesen kaļķotā vai mēslotā laukā, paraugu ņem ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc kaļķošanas vai mēslošanas.
• Paraugs, cik iespējams, nedrīkst saturēt nesadalījušās augu daļas, dzīvnieku atliekas, akmeņus vai citus piemaisījumus.
• Ja vēlas noteikt augsnes minerālo slāpekli (N/NH4 un N/NO3), jāsazinās ar laboratoriju.

Sīkāka informācija pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē: https://www.vaad.gov.lv/lv/augsnes-meslosanas-lidzeklu-un-substratu-laboratoriska-testesana
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Agroķīmijas laboratorija
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67553539
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 27.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pasts
• Klients saņem testēšanas pārskatu uz norādīto e-pasta adresi

Pasts
• Klients saņem testēšanas  uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā un saņem analīžu rezultātus
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Agroķīmijas laboratorija
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67553539
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki