Konsultāciju sniegšana par arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu pilsētbūvniecībā
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”, sadarbībā ar nozares ekspertiem un partneriem, sniedz konsultācijas par objektu plānošanas un projektēšanas jautājumiem, tajā skaitā:
   1) par arhitektūras nozares normatīvo regulējumu;
   2) par arhitektūras konkursu praksi;
   3) par klimata pārmaiņu ietekmi uz daudzdzīvokļu namiem;
   4) par daudzdzīvokļu namu kompleksu renovāciju;
   5) par sabiedrības līdzdalību dzīves telpas veidošanā;
   6) par apbūves struktūru mikrorajonos un Vecpilsētā.
Pakalpojuma mērķis ir būvniecības procesa rezultātā bagātināt, atjaunot un attīstīt pilsētvides kvalitāti, veicināt arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu projektu īstenošanā. Tas nozīmē, ka plānojot un projektējot būves pasūtītājam un projektētājam jārēķinās ar iecerēto būvprogrammu, vides kontekstu un ietekmēto sabiedrības grupu interesēm, līdzsvarojot ieceres funkcionālos, telpiskos, ekoloģiskos, estētiskos, sociālos, kultūrvēsturiskos, tehnoloģiskos un ekonomiskos aspektus, kas nereti nav viegls uzdevums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klienta pieteikšanās uz klātienes konsultāciju var notikt, to iepriekš piesakot pa telefonu vai nosūtot rakstisku konsultācijas pieprasījumu uz Rīgas pilsētas arhitekta biroja centrālo e-pastu vai pasta adresi, īsumā izklāstot jautājumu/problēmu, par kuru klients vēlas saņemt konsultāciju. Biroja pārstāvis telefoniski un/vai elektroniski sazinās ar klientu ne ilgāk kā 48 stundu laikā kopš pieprasījuma saņemšanas un vienojas ar klientu par tikšanās laiku. Konsultācija tiek sniegta mutiskā formā klātienes tikšanās laikā vai sagatavojot prasīto informāciju atbildes nosūtīšanai uz klienta norādīto elektroniskā pasta vai pasta korespondences adresi. Atkarībā no jautājuma rakstura un iesaistīto pušu skaita konsultāciju sniegšanai var tikt organizētas vairākas tikšanās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts rpab@riga.lv
Pasts Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Adrese: Dzirnavu iela 60A - 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67026721
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu (konsultāciju) sniedz tiekoties ar pakalpojuma pieprasītāju klātienē (iepriekš piesakoties) vai sniedzot rakstisku atbildi uz pakalpojuma pieprasītāja norādīto e-pasta vai korespondences adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Adrese: Dzirnavu iela 60A - 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026721
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki