Atzinuma sniegšana par detālplānojumiem, lokālplānojumiem un būvniecības iecerēm
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" sniedz atzinumu par lokālplānojumu, detālplānojumu, būvniecības ieceri un citiem projektiem arhitektūras jomā, sadarbībā ar partneriem un ekspertiem, vērtējot piedāvāto risinājumu pamatojumu un atbilstību stratēģiskiem plānošanas dokumentiem, vides kontekstam un arhitektoniskās kvalitātes principam.
Pakalpojuma mērķis ir pilnveidot pašvaldības darbu pilsētvides kvalitātes un arhitektūras jomās.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Ja pakalpojuma (atzinuma) sniegšanai ir nepieciešamas papildus konsultācijas ar kompetentajām iestādēm, ekspertiem vai nepieciešams sasaukt Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēdi, pakalpojuma saņēmējs likumā noteiktajā kārtībā tiek informēts par atbildes termiņa pagarinājumu un tā iemeslu, nosūtot tam starpatbildi.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai klients piesakās uz tikšanos, zvanot pa tāruni 67026721. Ierodoties iepriekš saskaņotajā laikā, klients iesniedz iesniegumu brīvā formā Rīgas pilsētas arhitekta birojam un pievieno tam vērtējamā projekta dokumentāciju, norādot elektroniskā pasta adresi vai korespondences adresi, uz kuru nosūtīt atzinumu.
Iesniegumu Rīgas pilsētas arhitektu birojam iespējams nosūtīt arī uz e-pastu vai pa pastu.
Projekta dokumentācija iesniedzama lietvedībā fiziski saglabājamā formā vai ilgstošai glabāšanai atbilstošā formā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) vai Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Adrese: Dzirnavu iela 60A - 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026721
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts rpab@riga.lv
Pasts Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
Adrese: Dzirnavu iela 60A - 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu sniedz, nosūtot sagatavoto atzinumu uz pakalpojuma pieprasītāja norādīto e-pasta vai korespondences adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus