Adoptētāja statusa iegūšana
Izvēlētā teritorija: Mazsalacas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mazsalacas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Adopcija (Mazsalacas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina adoptētāja statusa pārvaldību (piešķiršanu un anulēšanu) un palīdzību bērna adopcijas procesā.
Klients iegūst adoptētāja statusu un saņem palīdzību nepieciešamo darbību veikšanai bērna adopcijas procesā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Ne mazāk kā 6 mēnešu laikā.
Izvēlētā teritorija: Mazsalacas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Iesniegumu var iesniegt klātienē (uzrādot personas apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti ); juridiska persona ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību vai portālā www.latvija.lv. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu. Pēc tam notiek adopcijai iesniegto dokumentu pārbaude un ģimenes izpēte, izvērtējot adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu, noskaidrojot adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtējot adoptētāja materiālo, psihisko stāvokli u.c. veida piemērotību adopcijai.

Persona, kura vēlas adoptēt bērnu, dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
1.1. pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;
1.2. laulības apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;
1.3. dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta;
1.4. izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
1.5. dzīves aprakstu (CV);
1.6. izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.
Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var atbrīvot no nepieciešamības iesniegt:
2.1. izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
2.2. dzīves aprakstu (CV);
2.3. izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mazsalacas novada bāriņtiesa
Adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis: 25616064
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Lēmumu par
- personas atzīšanu par adoptētāju;
- brāļu/māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu adopcijas gadījumā;  
- bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
- pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
- adopcijas atbilstību bērna interesēm un lēmumu par to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi, bērna adopciju uz ārvalstīm var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mazsalacas novada bāriņtiesa
Adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis: 25616064
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Mazsalacas novada bāriņtiesa - Pasts
Adrese: Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki