Medību iecirkņa reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Valsts meža dienests veic medību iecirkņa reģistrēšanu Meža valsts reģistrā. Minimālā iecirkņa medību platība reģistrēšanai ir 200 ha, kur ir atļauts medīt limitētos medījamos dzīvniekus. Medību iecirknim ir jāatbilst vienlaidu medību platībai un to apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Medību tiesību īpašnieks vai medību tiesību lietotājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, medīt ir aizliegts.
Normatīvie akti
Medību noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 421; 01.08.2014)
Medību likums
(Saeima; likumi; 1; 06.08.2003)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 06.01.2021