Paziņojums par koku ciršanu
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Par koku ciršanu meža zemē paziņo Valsts meža dienesta mežniecībai sekojošos gadījumos:
1.koku ciršanai, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem;
2.kopšanas cirtē jaunaudzēs līdz 20 gadu vecumam;
3.sauso un vēja gāzto koku ciršanai, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu;
4.robežstigu ierīkošanai un uzturēšanai;
5.ja koku ciršana nepieciešama ārkārtējās situācijās;
6.ja koku ciršana nepieciešama situācijās, kad koki ir uzkrituši uz infrastruktūras vai noliekušies tādā mērā, ka tie vai to zari traucē infrastruktūras darbību;
7. plantāciju mežos;
8.cērtot kokus elektrisko tīklu gaisvadu līniju aizsargjoslās ārpus gaisvadu elektrolīniju trasēm Aizsargjoslu likuma 61. panta 10.1 daļas 4. punktā noteiktajā kārtībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Par nocirsto apjomu līdz nākošā gada 1.februārim jāpaziņo Valsts meža dienestam.
Normatīvie akti
Meža likums
(Saeima; likumi; 1; 17.03.2000)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.10.2021