Atļauja augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, lietošanas operatoru, pārdevēju un konsultantu apmācības veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Pārdot, uzglabāt, iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus, kā arī konsultēt par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu drīkst tikai personas, kurām ir izsniegta atbilstoša apliecība – profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja vai augu aizsardzības konsultanta apliecība.
Lai saņemtu apliecību, jāapgūst atbilstoša mācību programma un jānokārto pārbaudījums.
Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību veic persona, kas saņēmusi Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju šādas apmācības veikšanai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kas atbilst šādām prasībām:
• personas izstrādātā mācību programma atbilst Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumu Nr.147 1., 2., 3. vai 4.pielikumā minētajām prasībām
• lektoriem, kas vadīs nodarbības, ir augstākā izglītība un vismaz gadu ilga darba pieredze
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Informācija par publisko reģistru
Apmācību veicēju saraksts
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3