Atļauja augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, lietošanas operatoru, pārdevēju un konsultantu apmācības veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Pārdot, uzglabāt, iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus, kā arī konsultēt par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu drīkst tikai personas, kurām ir izsniegta atbilstoša apliecība – profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja vai augu aizsardzības konsultanta apliecība.
Lai saņemtu apliecību, jāapgūst atbilstoša mācību programma un jānokārto pārbaudījums.
Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību veic persona, kas saņēmusi Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju šādas apmācības veikšanai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kas atbilst šādām prasībām:
• personas izstrādātā mācību programma atbilst Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumu Nr.147 1., 2., 3. vai 4.pielikumā minētajām prasībām
• lektoriem, kas vadīs nodarbības, ir augstākā izglītība un vismaz gadu ilga darba pieredze
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
• Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
• Ārvalstu uzņēmējiem lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja papildus izmantot arī alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT
Atgādinājums
Ja ir notikušas izmaiņas lektoru sastāvā, mainījusies apmācību norises vieta vai personas kontaktinformācija, persona desmit dienu laikā pēc minētajām izmaiņām informē Valsts augu aizsardzības dienestu
Brīdinājums
Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija nav pietiekama vai nav iesniegti visi normatīvajos aktos minētie dokumenti, Valsts augu aizsardzības dienests rakstveidā nosūta pieprasījumu precizēt sniegto informāciju vai iesniegt nepieciešamos dokumentus
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.11.2021