Atļauja sadalīt īpašumu bez zemes ierīcības projekta izstrādes (Naukšēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Nekustamajam īpašumam (kopīpašumam) tiek veikta nekustamā īpašuma sadale/apvienošana izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarotais pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējs iesniedz iesniegumu par īpašuma sadali, norādot atdalāmo zemes gabalu un tam piešķiramo nosaukumu, zemes robežu plāna kopiju ar ieskicēto atdalāmo platību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Naukšēnu novada pašvaldība
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis: 64268288
Fakss: 64268795
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Naukšēnu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālists,  e-pasts: kaspars.rokis@naukseni.lv , tālrunis- 64250956
2. solis / Apstrādes solis
Iesniegumu izskata un sagatavo lēmuma projektu par atļauju sadalīt īpašumu, nosaka atdalāmā zemes gabala lietošanas mērķi un nosaukumu. Tos iesniedz domei lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbildi izsūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi, vai saņem personīgi novada pašvaldībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Naukšēnu novada pašvaldība
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis: 64268288
Fakss: 64268795
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki