Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidācija (Naukšēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu. Telpu grupām numuru piešķir pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarotais pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieriešamie dokumenti:  Iesniegums par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju un, ja nepieciešams, zemes robežu plāna kopija ar norādītu ēku, kurai jāpiešķir adrese.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Naukšēnu novada pašvaldība
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis: 64268288
Fakss: 64268795
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Naukšēnu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālists,  e-pasts: kaspars.rokis@naukseni.lv , tālrunis- 64250956
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pašvaldības domes lēmums tiek nosūtīts/izsniegts ierosinātājam un Valsts zemes dienestam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Naukšēnu novada pašvaldība
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis: 64268288
Fakss: 64268795
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki