Atļauja denaturētā spirta iegādei
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodrošināt nodokļu maksātājiem iespēju izmantot likuma „Par akcīzes nodokli” 16.panta pirmās daļas 1.punktā minēto akcīzes nodokļa atbrīvojumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Lietotājs, izņemot fizisko personu, kas nav komersants, kurš izmanto denaturēto spirtu nepārtikas preču ražošanā (arī iepilda, pievieno vai izstrādā denaturēto spirtu nepārtikas precēs) vai tehniskām vajadzībām (izņemot denaturētā spirta izmantošanu par degvielu vai kurināmo).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu lietotāja atļauju denaturētā spirta iegādei, komersants iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1) denaturētā spirta izmantošanas aprakstu, kurā ietverta informācija par konkrētajā pieprasītajā laikposmā izmantojamā denaturētā spirta daudzumu (litros un absolūtā spirta litros), ziņas par tās produkcijas veidu un kopējo daudzumu, kuras ražošanai tiks izmantots denaturētais spirts;
2) tehnisko dokumentāciju (vai kopijas), kas reglamentē tehnoloģiskā procesa norisi, norādot denaturētā spirta daudzumu, kāds atbilstoši tehniskai dokumentācijai ir nepieciešams, lai saražotu vienu gatavās produkcijas vienību vai veiktu citas iesniegumā minētās darbības;
3) ar atbildīgās amatpersonas pārskatu apstiprinātu teritorijas plānu (vai tā kopiju), kurā norādītas stacionārās tvertnes denaturētā spirta uzglabāšanai, to tilpums (m3) un numurs plānā, ja plānots uzglabāt vienlaikus vairāk nekā 1000 litrus denaturētā spirta.
Lai atkārtoti saņemtu lietotāja atļauju, lietotājs saskaņā ar Ministru kabineta 03.03.2009. noteikumu Nr.211  2.pielikumu iesniedz lietotāja iesniegumu un pievieno iepriekš izsniegto lietotāja atļauju. Ja mainījušies nosacījumi, kas minēti iepriekš izsniegtās lietotāja atļaujas saņemšanai iesniegtajā lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos, pievieno dokumentus, kas apstiprina jaunos nosacījumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978