Atļauja denaturētā spirta iegādei
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Iesniegums, lai saņemtu atļauju iegādāties denaturēto spirtu, piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Lietotājs, izņemot fizisko personu, kas nav komersants, kurš izmanto denaturēto spirtu nepārtikas preču ražošanā (arī iepilda, pievieno vai izstrādā denaturēto spirtu nepārtikas precēs) vai tehniskām vajadzībām (izņemot denaturētā spirta izmantošanu par degvielu vai kurināmo).
Termiņš:
Standartlaiks – 5 darba dienas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 10 darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu lietotāja atļauju denaturētā spirta iegādei, komersants Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - VID) iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1) denaturētā spirta izmantošanas aprakstu, kurā ietverta informācija par konkrētajā pieprasītajā laikposmā izmantojamā denaturētā spirta daudzumu (litros un absolūtā spirta litros), ziņas par tās produkcijas veidu un kopējo daudzumu, kuras ražošanai tiks izmantots denaturētais spirts;
2) tehnisko dokumentāciju (vai kopijas), kas reglamentē tehnoloģiskā procesa norisi, norādot denaturētā spirta daudzumu, kāds atbilstoši tehniskai dokumentācijai ir nepieciešams, lai saražotu vienu gatavās produkcijas vienību vai veiktu citas iesniegumā minētās darbības;
3) ar atbildīgās amatpersonas pārskatu apstiprinātu teritorijas plānu (vai tā kopiju), kurā norādītas stacionārās tvertnes denaturētā spirta uzglabāšanai, to tilpums (m3) un numurs plānā, ja plānots uzglabāt vienlaikus vairāk nekā 1000 litrus denaturētā spirta.
Lai atkārtoti saņemtu lietotāja atļauju, lietotājs saskaņā ar Ministru kabineta 03.03.2009. noteikumu Nr.211  2.pielikumu iesniedz lietotāja iesniegumu un pievieno iepriekš izsniegto lietotāja atļauju. Ja mainījušies nosacījumi, kas minēti iepriekš izsniegtās lietotāja atļaujas saņemšanai iesniegtajā lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos, pievieno dokumentus, kas apstiprina jaunos nosacījumus.

Iesniegumu un dokumentus var iesniegt:
Elektroniski:
- ​​izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/  – Dokumenti – No veidlapas -   Akcīzes preču atļauju un izziņu iesniegumi - Iesniegums atļaujas denaturētā spirta iegādei saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai);
- parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi APAD.lietvediba@vid.gov.lv.
Klātienē VID Klientu apkalpošanas centrā ((skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti");
Nosūtot pa pastu uz adresi Talejas 1, Rīga, LV-1978.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Par atļaujas izsniegšanu valsts nodeva netiek iekasēta.

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978