Lēmuma saņemšana par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atteikšanās no pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:
- dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām;
- izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
- lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
- izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Īpašuma pārdevējam vai pircējam personīgi vai ar pasta starpniecību jāvēršas pašvaldībā, iesniedzot iesniegumu un nekustamā īpašuma atsavināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, vai oriģinālu, sūtot iesniegumu pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Naukšēnu novada pašvaldība
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis: 64268288
Fakss: 64268795
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Naukšēnu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālists,  e-pasts: kaspars.rokis@naukseni.lv , tālrunis- 64250956
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja pašvaldībai nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās  pašvaldību funkcijas, pašvaldība ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pirkuma līguma kopijas saņemšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Ja pašvaldībai nekustamais īpašums nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldības dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma kopijas saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Naukšēnu novada pašvaldība
Adrese: "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244
Tālrunis: 64268288
Fakss: 64268795
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki