Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. Iekārtu pārbaudi veic persona, kas saņēmusi sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona:
• kas ir akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā
• kuras rīcībā ir apmācīts personāls iekārtu pārbaudei
• kas nav komerciāli ieinteresēta iekārtu un to remonta detaļu reklamēšanā vai izplatīšanā
• kurai ir materiāltehniskās iespējas iekalt pārbaudītajā iekārtā identifikācijas numuru
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudi apliecinošu uzlīmju izsniegšana pārbaužu veicējam