Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. Iekārtu pārbaudi veic persona, kas saņēmusi sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona:
• kas ir akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā
• kuras rīcībā ir apmācīts personāls iekārtu pārbaudei
• kas nav komerciāli ieinteresēta iekārtu un to remonta detaļu reklamēšanā vai izplatīšanā
• kurai ir materiāltehniskās iespējas iekalt pārbaudītajā iekārtā identifikācijas numuru
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums ar lūgumu izsniegt sertifikātu par tiesībām veikt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes
• Iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts, kas apliecina Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.491 noteikto prasību izpildi
• Apliecinājums, ka iesniedzēja rīcībā ir apmācīts personāls iekārtu pārbaudei
• Apliecinājums, ka iesniedzējs nav komerciāli ieinteresēts iekārtu un to remonta detaļu reklamēšanā vai to izplatīšanā

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pārbauda personas atbilstību normatīvo aktu prasībām;
• pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai;
• izsniedz personai sertifikātu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā 71,14 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 84.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu un sertifikātu uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un sertifikātu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki