Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. Iekārtu pārbaudi veic persona, kas saņēmusi sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona:
• kas ir akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā
• kuras rīcībā ir apmācīts personāls iekārtu pārbaudei
• kas nav komerciāli ieinteresēta iekārtu un to remonta detaļu reklamēšanā vai izplatīšanā
• kurai ir materiāltehniskās iespējas iekalt pārbaudītajā iekārtā identifikācijas numuru
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Informatīvs dokuments