Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. Iekārtu pārbaudi veic persona, kas saņēmusi sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona:
• kas ir akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā
• kuras rīcībā ir apmācīts personāls iekārtu pārbaudei
• kas nav komerciāli ieinteresēta iekārtu un to remonta detaļu reklamēšanā vai izplatīšanā
• kurai ir materiāltehniskās iespējas iekalt pārbaudītajā iekārtā identifikācijas numuru
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
• Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
• Ārvalstu uzņēmējiem lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja papildus izmantot arī alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT
Atgādinājums
Brīdinājums
• Ja iesniegumā norādītā informācija nav pilnīga vai persona neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet ir iespējams neatbilstības novērst, Valsts augu aizsardzības dienests rakstveidā pieprasa precizēt informāciju vai novērst nepilnības, norādot termiņu
• Ja noteiktajā termiņā neatbilstības netiek novērstas, sertifikātu neizsniedz
• Sertifikātu izsniedz uz termiņu, kas nav ilgāks par akreditācijas apliecībā norādīto
Normatīvie akti
Augu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 13.01.1999)
Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām
(Ministru kabinets; noteikumi; 491; 14.07.2012)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.11.2021