Atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekli drīkst izplatīt un lietot, ja tas ir iekļauts Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā vai ir izsniegta atļauja tā paralēlajai tirdzniecībai. Atļauju augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai izsniedz, ja tas ir apstiprināts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī (izcelsmes dalībvalstī) un pēc sastāva ir identisks Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautam augu aizsardzības līdzeklim (atsauces līdzeklim).
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma (kamēr atsauces līdzeklis ir Latvijas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā)
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 45 darbdienu laikā (dienu skaitā neietilpst papildus nepieciešamais laiks, lai no izcelsmes dalībvalsts pieprasītu un saņemtu informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu, vai augu aizsardzības līdzekļi ir identiski)
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:
Iesniegums, kurā norāda šādu informāciju:
- augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu un reģistrācijas numuru izcelsmes dalībvalstī
- izcelsmes dalībvalsti
- atļaujas turētāja vārdu vai nosaukumu un adresi izcelsmes dalībvalstī
- pieteikuma iesniedzēja vārdu vai nosaukumu un adresi
- nosaukumu, kādu paredzēts piešķirt augu aizsardzības līdzeklim, kuru izplatīs ar atļauju paralēlajai tirdzniecībai
- tirgū laišanai paredzētā līdzekļa marķējuma projektu
- atsauces līdzekļa nosaukumu un reģistrācijas numuru

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļa paralēlajai tirdzniecībai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā 711,44 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 61.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu

Pasts
• Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki