Reģistrācija Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā, grozījumu izdarīšana vai svītrošana no reģistra
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā jāreģistrējas personai, kas audzē un izplata savā dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas savā dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas vismaz vienu gadu ir ieguvusi Latvijā
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma.
Ja Valsts augu aizsardzības dienests viena mēneša laikā pēc visas informācijas saņemšanas nav informējis personu par reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt, svītrošanu vai atteikumu svītrot, uzskatāms, ka persona ir reģistrēta Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā vai svītrota no reģistra, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14. pantā minēto noklusējumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti
Reģistrācijai:
• Iesniegums, kurā norāda šādu informāciju:
- juridiskās personas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu
- reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai personas kodu
- juridisko adresi vai dzīvesvietas adresi
- kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese)
- sēklu audzēšanas un sagatavošanas vietu adresi (atrašanās vietu)
• Dārzeņu šķirņu kolekcijā esošo šķirņu saraksts, norādot katras šķirnes izcelsmi un sēklu iegūšanas veidu
• Valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija

Grozījumu izdarīšanai vai svītrošanai no reģistra – iesniegums brīvā formā par grozījumu izdarīšanu vai svītrošanu no Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistra un valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija

Valsts augu aizsardzības dienests izskata iesniegtos dokumentus pieņem lēmumu par:
• personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā;
vai
• grozījumu izdarīšanu reģistrā;
vai
• personas svītrošanu no reģistra.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva
saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1026 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā” 2.8. vai 2.9.punktu.

Valsts nodevas apmērs:
• par personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā 7,11 EUR;
• par izmaiņu veikšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā 3,56 EUR.
  
Rekvizīti valsts nodevas samaksai
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
Mērķis: Par personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā
vai
Par izmaiņu veikšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Reģistrācija Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā, grozījumu izdarīšana vai svītrošana no reģistra
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus