Reģistrācija Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā, grozījumu izdarīšana vai svītrošana no reģistra
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā jāreģistrējas personai, kas audzē un izplata savā dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas savā dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas vismaz vienu gadu ir ieguvusi Latvijā
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma.
Ja Valsts augu aizsardzības dienests viena mēneša laikā pēc visas informācijas saņemšanas nav informējis personu par reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt, svītrošanu vai atteikumu svītrot, uzskatāms, ka persona ir reģistrēta Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā vai svītrota no reģistra, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14. pantā minēto noklusējumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Informācija par publisko reģistru
Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrs
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3