Konsultācijas meža īpašumā par meža apsaimniekošanu un medību regulējošiem normatīvajiem aktiem
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Valsts meža dienesta speciālista konsultāciju sniegšana par meža izmantošanas un apsaimniekošanas, medības un ugunsapsardzības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ar izbraukumu uz meža īpašumu. Pakalpojumu sniedz, ja saņemts iesniegums.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Maksas pakalpojuma iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1