Konsultācijas meža īpašumā par meža apsaimniekošanu un medību regulējošiem normatīvajiem aktiem
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Valsts meža dienesta speciālista konsultāciju sniegšana par meža izmantošanas un apsaimniekošanas, medības un ugunsapsardzības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ar izbraukumu uz meža īpašumu. Pakalpojumu sniedz, ja saņemts iesniegums.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Kvalitatīvām konsultācijām, ko ar meža apsaimniekošanu un ar normatīvajiem aktiem saistītajiem jautājumiem var saņemt meža īpašnieki un tiesiskie valdītāji, ir liela nozīme, lai veicinātu mežu ilgtspējīgu attīstību un apsaimniekošanu.
Normatīvie akti
Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 393; 30.06.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.01.2020