Meža valsts reģistrā reģistrētu meža inventarizācijas datu precizēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža valsts reģistrā reģistrētu meža inventarizācijas datu precizēšana ar pārbaudi apvidū pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesnieguma, ja šo datu atšķirība no situācijas apvidū pārsniedz normatīvajos aktos par meža inventarizāciju noteikto pieļaujamo novirzi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai to pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts meža dienests Meža inventarizācijas datu (inventarizācijas lieta) reģistrācija Meža valsts reģistrā